Logistika s pridanou hodnotou na každom mieste.

Logistika s pridanou hodnotou

Logistika s pridanou hodnotou na každom mieste
Naše logistické služby a overený systém kontroly sú dostupné kdekoľvek si želáte – od inventarizácie až po just-in time kompletizáciu.

Od prijatia objednávky až po jej vybavenie.

Môžete si zvoliť kedy a kde potrebujete využiť naše logistické sluižby s pridanou hodnotou pre zabezpečenie optimálnej a rýchlej produkcie alebo procesu dodávky.

Logistika s pridanou hodnotou

Nepretržitá pozornosť venovaná inováciám a potrebám budúcnosti, zakazníci môžu využiť širokú škálu miestnych služieb.

Naše silné stránky

 • On-site skladovanie
 • Úspora času
 • Služby na mieru s pridanou hodnotou
 • Optimálne plánovanie a organizácia
 • Integrované logistické riešenia

On-site služby

Produktová orientácia

Vďaka produktovo orientovaným službám, pred, počas aj po manipulácii s tovarom, môžete využívať benefity vysokej pridanej hodnoty a plne integrovaného dodávateľského systému.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam s logistickými riešeniami, môžete profitovať zo služieb s pridanou hodnotou kdekoľvek, kde potrebujete. Vo vašom výrobnom závode, mieste určenia alebo v distribučnom centre, ktoré si zvolíte.

 • Montáž
 • Demontáž
 • Balenie
 • Prebaľovanie
Procesná orientácia

Benefity vyplývajúce z redukcie nákladov a dodatočnej úspory času. Procesne orientované služby s pridanou hodnotou, Vám ušetria prácu s logistickou organizáciou, kdekoľvek a kedykoľvek potrebujete.

Táto skutočnosť Vám umožňuje sa plne sústrediť na podnikanie : vytváranie zistku a získavanie pozície na trhu.

 • Dokončovacie práce
 • Označovanie
 • Montáž
 • Inventarizácia
 • Príprava objednávok
 • Vybavenie objednávok